Ip TV TV veya görüntü sinyallerinin genişbant kullanıcısı aboneler veya izleyicilere internet protokolü üzerinden  dağıtıldığı sistemleridir. Bu sistem genel olarak geniş bant  işletmecisi tarafından sağlanan internet bağlantısına  paralel olarak aynı altyapı üzerinde tahsis edilen bir bant  genişliğiyle sağlanır. IPTV hem canlı tv yayınını  (multicasting) hem de banttan yayını (VOD, Video on  Demand) içerir. IPTV'nin geleneksel TV sistemlerine göre  en önemli avantajları her kullanıcının ayrı bir yayını izleyebilmesi ve iki yönlü iletişim yeteneğinin olmasıdır. Bu sayede kullanıcının durdurma, ileri, geri sarma ve web uygulamalarında olduğu gibi izleyeceği şeyi özgürce seçebilme olanakları bulunmaktadır.